STRESS ÄR LIVSVIKTIGT

Stress är livsviktigt. Det avgörande för om stress får skadliga effekter på vår hälsa eller inte är i vilken grad vi upplever stressen som kontrollerbar.

Börja med att identifiera dina 3 viktigaste stresskällor, t.ex. genom att notera under dagen: 

1 När ökade du farten? 

2 När känner du dig snabbare än ditt eget bästa? 

3 Vad var det som satte igång dig?

VAD ÄR BRA MED STRESS?

Kroppen behöver stress för att fungera optimalt, för att prestera och lösa problem, men också för överlevnad genom att snabbt kunna sätta oss och andra i säkerhet. 

Det sympatiska nervsystemet, den ena delen av det autonoma nervsystemet, är den del som är huvudansvarig för att varva upp kroppen. Av denna anledning kallas det sympatiska nervsystemet även ibland för kamp-flykt-systemet. 

Det sympatiska nervsystemet hjälper oss alltså både att komma upp ur sängen på morgonen men också att snabbt ta oss ur livsfarliga situationer. Stress upp till en viss nivå kan även förbättra vår prestation och kreativitet. 

VARFÖR ÄR STRESS IBLAND BRA?

En optimal mängd stress är viktig av många orsaker för vårt dagliga liv. Bland annat hjälper stress oss med att: 

– Skärpa våra sinnen

– Pressar oss att välja stimuli och blockerar bakgrundslarm

– Styr vår motivation och fokuserar vår energi

– Ökar vår alerthet och problemlösningsförmåga

– Förbättrar vår produktivitet och kreativitet

– Förbereder kroppen för aktivitet och reaktioner både psykiskt och fysiskt

SKILLNADEN MELLAN SUND OCH OSUND STRESS

När är då stress sund respektive osund? 

Här finns det individuella skillnader. 

Vi är olika stresståliga och påverkas olika av stressande situationer utifrån arv, erfarenheter och antalet stresskällor som vi har runt oss och hur länge de varat. 

För att stressen ska vara sund ska vi uppleva följande:

– Ett välmående – att livet flyter och vi har lust att prestera det känns bra att prestera, vi får ihop att göra våra dagliga aktiviteter

– Inte gör konstiga slarvfel eller upplever försämrat minne, sömn eller koncentrationsförmåga

– Kan koppla bort från stresskällan och få en mental paus 

– Kan koppla bort tankar på stressområdet på fritiden 

– Att sömnen inte är försämrad en längre tid och återgår till det normala så snart pressen upphört

PRINCIPER FÖR STRESSHANTERING

Utifrån många års arbete tillsammans med inspirerande och kloka patienter har jag utvecklat en metod med innehåll och övningar som visat sig vara effektiv för att bryta stressande livsmönster. 

Metoden innehåller flera delar:

1 Först behöver vi förstå utgångspunkten:

* Vad är stress och skillnaden mellan sund och osund stress

* Vad är individens unika omständigheter:

-hur stressad

-på vilket sätt stressad

-varför stressad: hur började det, vad gör det svårt att bryta mönster

2 Därefter behöver vi strategier för att bryta stress-spiralen både i stunden och de stressande vardagsmönster vi skapat i våra tankar och vårt beteende

3 Till sist behöver vi implementera nya sunda vardagsrutiner och göra förändringar i vardagen för att minska risken att få liknande stressrelaterade problem igen

Mer om hur du gör detta finns i kursen om stresshantering, se länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/ eller förhandboka ditt exemplar av den kommande boken under detta år 2021 Bli fri från stress till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se

SUNDA RUTINER FÖR STRESSHANTERING

Risken att stress skadar kropp och hjärna minskar om vi har sunda och balanserande rutiner:

1 Har bra sömnvanor och får tillräckligt med sömn

2 Tar regelbundna pauser både under dagen och över veckan

3 Motionerar, framförallt vardagsmotion som t.ex. att gå eller cykla till jobbet

4 Vistas ute i naturen

5 Skriver och pratar med vänner regelbundet, vilket ger oss bekräftelse, perspektiv på situationer och får granskat prioriteringar angående vad som är viktigt i livet

6 Ägnar oss regelbundet åt lustfyllda, avslappnande meditativa aktiviteter såsom mindfulness, yoga, läsning, hobbies, hemma-spa

7 Begränsar användande av teknik och sociala medier

Men detta är det många som redan vet. Många av alla de patienter som kommer till mig på remiss från läkare för allvarligare stressproblematik har redan sökt upp denna information.

Hur kan det komma sig att stress och stressrelaterade sjukdomar ökar när detta är allmänt tillgänglig information? Bland annat för att förändringar är svårt, vanor är envisa och det finns även positiva effekter av stress – det kan kännas skönt att få mycket gjort.

DE 3 BYGGSTENARNA I STRESSHANTERING

Genom att använda modern stressforskning och många års arbete med stressade och utmattade patienter har jag kunnat identifiera 3 viktiga byggstenar i framgångsrik stresshantering. Att arbeta med dessa har hjälpt mina klienter att skapa en sundare balans mellan aktivitet, prestation och återhämtning, vilket även ökat upplevd harmoni och livstillfredställelse. Detta arbete har även minskat deras ångest och förbättrat deras upplevelse av sina nära relationer. All denna kunskap har jag nu sammanfattat både i kursen för stresshantering: https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/och den kommande handboken i stresshantering: Bli fri från stress under år 2021.

De 3 byggstenarna är:

1. Anpassa dina två inre stressnivåer: Lär dig den viktiga stress-skalan och de speciella strategierna för att minska existerande stress, läka eventuella stress-skador och minska risken att du tillför ny, skadlig stress

2 Hantera dina stresskällor och stressfällor: Identifiera vad som drev och driver på dina två stressnivåer och använd effektiva strategier för hur du kan att hantera dessa

3. Använd specifika sunda rutiner: Inför stresshanteringsrutiner och strategier i vardagen för att säkra en sund energinivå och tillräcklig återhämtning i vardagen

Mer information om kursen i stresshantering finns på länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/

Informationen finns även i den kommande handboken i stresshantering under år 2021: Bli fri från stress

Du kan förhandsboka den till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se