Genom mitt mångåriga och dagliga arbete med utmattade patienter har jag kunnat urskilja 3 faser som alla utmattade måste gå igenom för att läka utmattning . Här följer en kort beskrivning av de tre faserna i läkningsprocessen som alla utmattade måste igenom och lära att hantera för att kunna bli återställda:

Fas 1 Skadeinsikt – att bryta den nedåtgående ohälsospiralen: Denna fas innebär att man går från förnekande angående omfattningen av ens problem eller tron på att man har andra huvuddiagnoser till att få skade-insikt, dvs förståelse för att utmattning är en stressutlöst belastningsskada som har en viss läketid och som inte kan påskyndas men försenas genom under- eller överaktivitet.

Fas 2 Utplaning – att hantera den skakiga vägen tillbaka: Denna fas når man när man bromsat upp försämringen så att kroppen fysiologiskt börjat läka i cellerna, vilket innebär allt fler och längre stunder, till och med dagar, med färre symtom och mer ork.

Fas 3 Tillfrisknande – att anpassa vardagen i det nya livet för att motverka återfall: I denna fas har man även gjort upp med de underliggande drivkrafter både utom och inom sig som bidrog till belastningsskadan, så som arbetssituationen, perfektionism och kontrollbehov samt lagt om sina vanor långsiktigt. Man märker stegvisa förbättringar och har sannolikt börjat arbetsträna, om än försiktigt.

Många med utmattningsproblematik som kommer till mig inser att de kan ha ett stressproblem, men har svårt att inse allvaret och konsekvenserna av detta. De signalerar ofta attityden:

”Det är igenting allvarligt fel i mitt liv. Ge mig bara några snabba lösningar – ett par råd och några verktyg – så är jag snabbt tillbaka på banan och vidare igen”

Detta illustreras av den gula, illusoriska förväntan många utmattade har:

Men detta kommer inte att ske eftersom det inte finns något trollspö. Om stress-skadorna blivit så allvarliga att de lett till utmattningssymtom behöver hjärnan och kroppen tid att läka och reparera sig själva.

Som kan ses i min illustration så gäller det för utmattning som för alla andra skador att det finns en kortast möjlig läkningstid, ofta ungefär ett år men upp till tre år med gradvis återhämtning och många bakslag på grund av fortsatt överaktivitet tillsammans med otillräcklig vila. Samma faktorer som fysiologiskt var de främsta orsakerna till utmattningen tillför nya stress-belastningar på kropp och hjärna tills man i utmattat tillstånd klarat av att lära om och gå emot sina vanor och preferenser.

Jag beskriver utförligt hur du snabbast möjligt kan återhämta dig från utmattning i kursen https://www.jennyrappblifri.se/courses/utmattning-bli-fri-fran-utmattning-fa-nya-krafter/

Jag har även utvecklat en kurs i stresshantering för dig som är stresad, men som ännu inte upplever de kraftiga fysiska symtom som utmärker utmattning. Mer information om kursen i stresshantering finns på länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/

Informationen finns även i den kommande handboken i stresshantering under år 2021: Bli fri från stress. Du kan förhandsboka den kommande boken Bli fri från stress till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se

Längre fram kommer även en bok i hur man snabbast möjligt kan återhämta sig från utmattning.