Denna artikel Förstå dina känslor ger en kort introduktion i känslor: vad känslor är, hur känslor kan hjälpa oss, vilka olika typer av känslor vi har och hur de påverkar vårt beteende. Artikeln innehåller:

  • Vad är känslor?
  • Vilka känslor har vi?
  • Hur våra känslor motiverar oss

Vad är känslor?

Känslor uppstår inom oss i olika situationer. Våra känslor tillhör våra mest grundläggande fysiska och psykiska reaktionsmönster. De aktiverar hela oss. Vi upplever ofta känslor som reaktioner på vad vi är med om i livet. Våra känslor signalerar till oss våra grundläggande behov. Syftet med våra känslor är att hjälpa oss ta hand om oss själva och andra genom att de triggar oss till att utföra vissa handlingar, så kallade handlingsimpulser.

Känslor är mycket viktiga eftersom de är centrala både för människans identitet och för upplevelsen av jaget. Känslor är också viktiga budbärare och guider för behov och önskningar, både för individen och för relationer genom att underlätta kommunikationen mellan människor. De hjälper dig att fokusera din uppmärksamhet och ger impulser till specifik handlingar så att din hjärna kan hjälpa dig med att identifiera en plan för hur du ska hantera situationen så effektivt som möjligt.

Vilka känslor har vi?

Fortfarande finns det inte en gemensam definition av känslor. Forskaren Silvan Tomkins har haft en stor inverkan på forskningsområdet.

Tomkins identifierade 9 medfödda känslor som antingen är givande, straffande eller neutrala med syftet att påkalla vår uppmärksamhet och motivera oss att till agera på ett visst sätt.

Det finns två känslor som är naturligt belönande, dvs vi vill ha mer av och stanna längre i sådana upplevelser:

1. Intresse-spänning som får oss att sträva mot något specifikt och utveckla fler resurser och förmågor 2. Nöje-glädje för att stärka våra sociala band

Den neutrala och korta:

3. Överraskning-förvåning för att stanna upp och flytta vår uppmärksamhet

Det finns även sex känslor som i sig är negativa och straffande vilket motiverar oss till att försöka förändra situationen:

4. Sorg i form av nöd och ångest för att påkalla hjälp

5. Ilska-Raseri för att slåss och förändra situationen

6. Rädsla med strategierna att fly eller frysa för att spela död om vi inte kan fly

7. Skam-förnedring för självskydd och social kontroll så att vi anpassar oss till gruppen

8. Äckel – något vi vill bli av med, ofta kopplat till dålig mat och andra ohälsosamma substanser

9. Avsmak för att dra oss undan och hålla avstånd.

Du kan läsa mer om dessa känslor och Tomkins arbete på: http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/nine-affects-present-at-birth-combine-to-form-emotion-mood-and-personality/

Som ett exempel: Om någon bankar på din dörr kommer du troligtvis att vara intresserad och glad och vill öppna dörren om du vet att det är en vän, men mer förvånad och rädd, åtminstone i början, om det är en främling, och ännu mer rädd om främlingen har något i handen som ser ut som ett vapen. Då vill du sannolikt inte öppna dörren.

Eller som på bilden nedanför, föreställ dig att du fick den här buketten rosor från en vän, en älskad eller en stalker, hur skulle det förändra hur du känner och agerar … Lägg märke till vad som hände just nu i din kropp när du läste den sista meningen.

Våra känslor påverkas av sammanhanget

Hur våra känslor motiverar oss

Ett av kännetecknen hos känslor är att de var och en motsvarar beteende- och motivationsimpulser som är viktiga för vår överlevnad och för att signalera våra mänskliga behov till oss, till exempel att söka skydd när vi är rädda eller söka sociala kontakter / dela glädje när vi är glada.

Ett annat användbart sätt att tänka på känslor är att gruppera dem i olika typer av funktioner. Panksepp har identifierat tre typer av stora emotionella system med olika funktioner och drivkrafter, så kallade motivationsmönster. Dessa tre system är baserade på forskning om känslor. Denna forskning har visat på att det finns ett antal integrerade kretsar i hjärnan som ger upphov till olika typer av känslor som är kopplade till minst tre specifika motivationsmönster.

Hot- och försvarssystemet för att upptäcka och reagera på hot, t.ex. kamp, ​flykt, frys eller andra hanteringsstrategier.

Detta system anses vara det dominerande systemet, dvs när det är aktiverat är det prioriterat över de andra två systemen som då kopplas bort. Detta då dess huvudsakliga funktion är fysisk och psykisk överlevnad. Systemet skapar ångestsymtom och känslor såsom rädsla, ilska och avsky.

2 Det belönings- och resurssökande drifts- och spänningssökande systemet för att stimulera hjärnan och positiva känslor som vägleder, motiverar och uppmuntrar oss att söka efter resurser. vilka kan berika och förbättra våra liv. Detta sker genom känslor såsom nyfikenhet, intresse och upphetsning/exaltera, den starkaste formen av grundkänslan glädje.

3 Det lugnande, nöjdhets- och trygghetssystemet som ger lugn och harmoni, vilket hjälper till att skapa förutsättningar för återhämtning, samla nya krafter och återställa vår inre balans. Systemet bidrar på så vis med känslor och stämningar såsom glädje, harmoni, tillfredsställelse och frid.

Lär dig mer om hur du kan förstå och hantera känslor

Mer om hur du kan förstå och påverka dina känslor finns i kursen om hur du kan bli bättre på att lyssna på dig själv och känslor, centrala delar för att även stärka din självkänsla, se länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/hsp-folj-ditt-inre-hantera-kanslor-tankar-behov/

Mer om hur du kan stärka din självkänsla och dessa strategier finns i den populära kursen om själkänsla, se länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/sjalvkansla-stark-din-sjalvkansla-utveckla-din-inre-trygghet/ 

Du kan förhandboka ditt exemplar av den kommande boken under detta år 2021 Stärk din själkänsla nu till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se