Artiklar som förbättrar ditt mående
12 Artiklar som förbättrar ditt mående

Här har jag utvecklat 12 artiklar som förbättrar ditt mående. Du hittar dem i länkarna längre ner på denna sida.

De 12 artiklarna innehåller viktiga kunskaper inom olika centrala områden som vi dagligen använder för att lösa mina klienters problem och förbättra deras och mitt mående. Självklart fungerar de även på mig. Jag hoppas därför att de kan inspirera och hjälpa även dig.

Jag vill gärna höra vad som fungerar för dig och om du saknar information om något specifikt område. Skriv gärna till mig i kommentarsfältet längst ner.

Om innehållet i 12 Artiklar som förbättrar ditt mående

De 12 artiklarna innehåller olika strategier, metoder och övningar som på kort tid radikalt kan förbättra ditt mående, din hälsa och din självkänsla om du är flitig: För att må annorlunda behöver du börja göra något annorlunda. Centrala ämnen i artiklarna är:

  • Bli fri från stress och utmattning
  • Bättre självkänsla, sunda vanor och förstå känslor
  • Övningar i medveten närvaro och acceptans – ACT
  • Hantera besvärande tankar, oro och ångest

Det finns även artiklar som är viktiga för effektiv personlig utveckling – hur du kan lära känna dig själv, dina viktiga mål, önskningar och behov samt utveckla förmågor.

Utgångspunkten är de strategier och tekniker som visat sig fungera i forskning inom terapi och som även fungerat för de allra flesta av mina tusentals patienter och klienter genom åren.

Det bästa är att det räcker med 15 minuters daglig fundering över vad du vill förändra och 2-3 prioriterade beteendeförändringar för att märka resultat redan efter några dagar.

Artiklar som hur du hanterar stress och utmattning

Hur du blir fri från stress, se https://www.jennyrapp.se/hur-du-blir-fri-fran-stress/

Hur du blir fri från utmattning, se https://www.jennyrapp.se/hur-du-blir-fri-fran-utmattning/

Atriklar om hur du stärker kropp och själ

10 strategier som ökar din självkänsla, se https://www.jennyrapp.se/10-strategier-som-okar-din-sjalvkansla/

Stärk dig genom 10 sunda vanor, se https://www.jennyrapp.se/stark-dig-genom-10-sunda-vanor/

Förstå dina 9 känslor, se https://www.jennyrapp.se/forsta-dina-9-kanslor/

Artiklar om medveten närvaro och acceptans – ACT

Medveten närvaro och Acceptans – ACT förbättrar hjärnans funktion och måendet, ökar den inre harmonin samt förmågan att hantera tankar, känslor och stress.

3 övningar i medveten närvaro, se https://www.jennyrapp.se/3-ovningar-i-medveten-narvaro/

3 effektiva övningar i acceptans och ACT, se https://www.jennyrapp.se/3-effektiva-ovningar-i-acceptans-och-act/

Artiklar om hur du hanterar besvärande tankar, ångest och oro

Bemöt negativa tankar med 5 steg i KBT, se https://www.jennyrapp.se/bemot-negativa-tankar-med-5-steg-i-kbt/

Hantera ångest med 3 steg i KBT, se https://www.jennyrapp.se/hantera-angest-med-3-steg-i-kbt/

3 strategier för att hantera oro, se https://www.jennyrapp.se/3-strategier-for-att-hantera-oro/

Fler artiklar som förbättrar ditt mående

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statliga finansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford University: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/