INTEGRITETSPOLICY – GDPR

Denna integritetspolicy har sammanställts för att informera om hur information som lämnas på denna hemsida och till mig sparas och används. Policyn beskriver principerna och rutinerna jag följer för att skydda individens personliga information.

Detta inkluderar att säkerställa noggrannhet, sekretess och säkerhet för mina klienters personliga information. Policyn följer rådande lagar och tillåter mina klienter att begära tillgång till och korrigering av deras personuppgifter.

*

Vilken personlig information samlar jag in från de personer som besöker min blogg eller hemsida alternativt kontaktar mig via telefon eller e-mail?

Jag säkrar konfidentiell hantering av namn, e-postadress och/eller telefonnummer samt övrigt material enligt rådande lagar. Alla e-mail och sms elimineras inom 6 månader efter avslutad kontakt. För läkarremisser gäller att dessa förvaras tillsammans med annat arbetsmaterial i journalen för påbörjade behandlingar. Remisser som inte påbörjas returneras till den vårdcentral som skickat den.

De uppgifter som samlas in för personer som kommer till mig för samtal förvaras enligt Patientdatalagen, PDL, Det rör sig om telefonnummer, ev. remiss, journaluppgifter såsom namn, adress, personnummer, anamnes, journalanteckningar för besök, sekretesskyddad kalender för bokade tider och fakturor/kvitton enligt Bokföringslagen.

Mottagningens journalsystem följer de svenska lagarna för sjukvård, bl.a Patientdatalagen, PDL och andra sekretess- och säkerhetslagar för hantering, förvaring och utlämning av information.

Dessa lagar är mer strikta och överordnade GDPR. Fakturor förstörs tillsammans med annan bokföring enligt rådande bokföringsregler.

*

När samlar jag in information?

Jag samlar in information från dig när du kontaktar mig och i förbindelse med besök.

*

Hur använder jag din information?

Jag använder endast information för personer som påbörjar behandling hos mig. Informationen används för att säkerställa lämplig behandling samt för att svara remittent om hur behandlingen påverkat de symptom du sökte för i enlighet med det frågeformulär Region Skåne kräver för att få samtal på remiss. För mer information, se www.1177.se

*

Hur skyddar jag din information?

Mina system skannas regelbundet för säkerhetshål och kända sårbarheter för att göra din information så säker som möjligt. Jag använder standardiserad Malware Scanning. Din personliga information finns bakom säkrade nätverk med flera lösenord och är endast tillgängliga för mig. Frågeformulären finns lagrade i Region Skånes datasystem. De försäkrar att dessa bara används anonymt och på gruppnivå för kvalitetssäkring, se Region Skåne för frågor angående text på formuläret samt rutiner för deras remisser och besökssystemet PASIS.