INTEGRITETSPOLICY – GDPR

Denna integritetspolicy har sammanställts för att informera alla om hur information som lämnas på denna hemsida sparas och används. Den beskriver principerna och rutinerna jag följer för att skydda individens personliga information. Detta inkluderar att säkerställa noggrannhet, sekretess och säkerhet för mina klienters personliga information och tillåter mina klienter att begära tillgång till och korrigering av deras personuppgifter.

Vilken personlig information samlar jag från de personer som besöker min blogg, hemsida eller app alternativt kontaktar mig via telefon eller email?

Konfidentiell hantering av namn, e-postadress och/eller telefonnummer samt övrigt material utifrån vad som förmedlas till mig enligt rådande lagar. Alla email och sms förstörs inom 6 månader efter avslutad kontakt. För remisser gäller att dessa förvaras tillsammans med annat arbetsmaterial i journalen för påbörjade behandlingar. Remisser som inte påbörjas returneras till remittenten. De uppgifter som samlas in för personer som kommer till mig för samtal och därefter förvaras enligt Patientdatalagen, PDL, är telefonnummer, ev. remiss, journaluppgifter såsom namn, adress, personnummer, anamnes, journalanteckningar för besök samt sekretesskyddad kalender för bokade tider och fakturor/kvitton enligt Bokföringslagen. Alla email och sms förstörs inom 6 månader efter avslutad kontakt. Mottagningens journalsystem följer de svenska lagarna för sjukvård, bl.a Patientdatalagen, PDL och andra sekretess- och säkerhetslagar för hantering, förvaring och utlämning av information, vilka är mer strikta och överordnade GDPR. Namnade fakturor/kvitton förstörs tillsammans med annan bokföring enligt rådande bokföringsregler.

När samlar jag in information?

Jag samlar in information från dig när du kontaktar mig och i förbindelse med besök.

Hur använder jag din information?

Jag använder endast information för personer som påbörjar behandling hos mig. Informationen används för att säkerställa lämplig behandling samt för att svara remittent om hur behandlingen påverkat de symtom du sökte för i enlighet med det frågeformulär Region Skåne kräver för att få samtal på remiss, se www.1177.se

Hur skyddar jag din information?

Mina system skannas regelbundet för säkerhetshål och kända sårbarheter för att göra din information så säker som möjligt. Jag använder vanlig Malware Scanning. Din personliga information finns bakom säkrade nätverk med flera lösenord och är endast tillgängliga för mig och dataadministratör. Frågeformulären finns lagrade i Region Skånes datasystem. De försäkrar att dessa bara används anonymt oh på gruppnivå för kvalitetssäkring, se Region Skåne för frågor angående text på formuläret samt rutiner för deras remiss och besökssystem PASIS.