Om terapi-inriktningarna KBT, PDT och IPT

Målet med psykologisk behandling är att förstå och bearbeta bakomliggande orsaker till varför man mår som man gör. Syftet är att utveckla nya synsätt, fungerande verktyg och varaktiga strategier för att hantera livets svängningar. Jag arbetar utifrån behov och önskemål med samtliga terapiformer inom Region Skånes Vårdval:

  • Kognitiv beteendeterapi, KBT, som fokuserar på betydelsen av tankar, känslor och beteenden för ens mående
  • Psykodynamisk terapi, PDT, som fokuserar på betydelsen av tidiga livshändelser, omedvetna mönster och familjerelationer för ens mående
  • Interpersonell terapi, IPT, som fokuserar på betydelsen av ömsesidiga relationer där båda parter bidrar lika mycket

Terapiformerna KBT, PDT och IPT hjälper på olika sätt till att utveckla nya sätt att se på sig själv, ta beslut samt hantera relationer och situationer. Det är vanligt att redan efter 5-10 samtal uppleva förbättrat välmående och minskade besvär.

Se mer om hur jag jobbar på min blogg och kurshemsida: jennyrappblifri.se eller Instagram och få inspiration till självhjälpsövningar: #jennyrappblifri

 

Min erfarenhet

Jag är verksam sedan flera år som psykolog, coach och terapeut i Malmö med egen mottagning nära Fridhemstorget. Jag har flera års erfarenhet inom vuxenpsykiatrin i Skåne med olika svårighetsgrader av problem. Till exempel minskad livslust, självmordstankar, självskadebeteende, ätstörningar, oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem, låg självkänsla, livskriser, olika grader av stress och utmattning samt olika typer av trauma.

Inom psykiatrin specialiserade jag mig inom neuropsykiatriska utredningar och har ännu idag samtal med personer med olika funktionsvariationer såsom ADHD, ADD och ASD, inklusive Aspergers syndrom. 

Andra som kommer till mig har mindre allvarliga problem och vill få ihop sin vardag bättre, arbeta med personlig utveckling, förstå sig själva, sina känslor och reaktioner.

Jag har även arbetat i näringslivet i över 20 år med coaching, organisations- och ledarutveckling.

Remisser från skånska vårdcentraler

Jag har avtal med Region Skåne, Vårdval Psykoterapi*, och tar emot samtliga typer av remisser på KBT-, PDT- och IPT-behandlingar från vårdcentralläkare utifrån vanlig sjukvårdstaxa (200 kr per samtal) och även högkostnads-/frikort (uppnås när man totalt betalat 1150 kr).

Dock är det just nu minst 3-4 månaders väntetid för remisser eftersom de kräver särskild planering. 

*Vårdval Psykoterapi innebär behandling till reducerat pris inom Region Skåne och ger dig möjlighet att själv välja vem du vill arbeta med, se: https://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Valj-mottagning-for-psykoterapi/