Denna artikel Förstå dina 9 känslor ger en kort introduktion om känslor: vad känslor är, vilka de 9 medfödda känslorna är, hur känslor påverkar vårt beteende och hur känslor kan hjälpa oss.

Förstå sina känslor för att hantera vardagen och uppnå mål
Förstå dina känslor för att hantera vardagen och uppnå dina mål

Artikeln Förstå dina 9 känslor innehåller:

  • Vad är känslor?
  • Vilka 9 medfödda känslor har vi?
  • Hur dina 9 medfödda känslor motiverar dig
  • Hur du kan lära dig mer om att förstå och hantera dina 9 känslor

Vad är känslor?

Känslor uppstår inom oss i olika situationer. Våra känslor tillhör våra mest grundläggande fysiska och psykiska reaktionsmönster. De aktiverar hela oss och känns i hela kroppen. Vi upplever känslor när vi reagerar på vad vi är med om i livet. Våra känslor signalerar till oss våra grundläggande behov. Syftet med våra känslor är att hjälpa oss att ta hand om oss själva och andra genom att de triggar oss till att utföra vissa handlingar, så kallade handlingsimpulser.

Känslor är mycket viktiga eftersom de är centrala både för vår identitet och för hur vi upplever oss själva. Känslor är också viktiga budbärare och guider för våra behov och önskningar. De underlättar även hur vi kommunicerar med andra. Våra känslor hjälper oss att fokusera vår uppmärksamhet och ger impulser till specifika handlingar så att våra hjärnor kan hjälpa oss att planera hur vi ska hantera olika situationer så effektivt som möjligt.

Förstå dina 9 känslor: Vilka känslor har vi?

Fortfarande finns det inte en gemensam definition av känslor bland forskarna. Forskaren Silvan Tomkins har haft en stor inverkan på forskningsområdet.

Våra 9 medfödda känslor hjälper oss höra våra behov
Våra 9 medfödda känslor hjälper oss höra våra behov

Tomkins identifierade 9 medfödda känslor som antingen är belönande, straffande eller neutrala. De 9 känslorna har vi för att hjälpa oss fokusera och agera på ett visst sätt som hjälper oss påverka den situation vi är i.

Här kommer en sammanfattning av de 9 medfödda känslorna:

Det finns två känslor som är naturligt belönande, vilket innebär att vi vill ha mer av dessa känslor och stanna längre i sådana upplevelser:

1. Intresse-spänning får oss att sträva mot det som intresserar oss och utveckla fler resurser och förmågor

2. Nöje-glädje som stärker våra känslomässiga band med andra

Den neutrala och korta känslan:

3. Överraskning-förvåning för att stanna upp och flytta uppmärksamheten

Det finns även sex känslor som vi ofta upplever som negativa och straffande, vilket motiverar oss till att försöka förändra situationen:

4. Ledsenhet för att påkalla hjälp och bearbeta förluster

5. Ilska för att uttrycka missnöje, markera behov med syftet att förändra situationen

6. Rädsla för att ta oss bort från det som skrämmer och sätta oss i säkerhet genom att fly eller frysa genom att spela död

7. Skam-förnedring så att vi anpassar oss till de människor vars åsikter och gillande är viktiga för oss

8. Äckel för att göra oss av med något farligt, ofta kopplat till dålig mat och andra ohälsosamma substanser

9. Avsmak för att dra oss undan och hålla avstånd

Som ett exempel: Om någon bankar på din dörr kommer du troligtvis vara intresserad och glad och vill öppna dörren om du vet att det är en vän. Du blir mer förvånad och rädd om det är en främling. Du blir mer skräckslagen om främlingen har något i handen som ser ut som ett vapen. Då vill du antagligen inte öppna dörren.

Våra känslor påverkas av sammanhanget
Våra känslor påverkas av sammanhanget

Eller som på bilden bredvid: Föreställ dig att du fick den här buketten rosor från en vän, en älskad eller en stalker, hur skulle det förändra hur du känner och agerar? Lägg märke till vad som hände just nu i din kropp när du läste den sista meningen.

Förstå hur dina 9 känslor motiverar dig

Som beskrivits ovan är ett av kännetecknen hos de 9 känslorna är att de var och en motsvarar beteende- och motivationsimpulser som är viktiga för vår överlevnad och för att signalera våra mänskliga behov till oss, till exempel att söka skydd när vi är rädda eller söka sociala kontakter för att dela glädje när vi är glada.

Ett annat användbart sätt att tänka på känslor är att gruppera dem i olika typer av funktioner. Panksepp har identifierat tre typer av stora emotionella system med olika funktioner och drivkrafter, så kallade motivationsmönster. Dessa tre system är baserade på forskning om känslor. Denna forskning har visat på att det finns ett antal integrerade kretsar i hjärnan som ger upphov till olika typer av känslor som är kopplade till dessa tre specifika motivationsmönster.

Hot- och försvarssystemet för att upptäcka och reagera på hot, t.ex. kamp-, ​flykt- och frysreaktioner.

Detta system anses vara det dominerande systemet. Det betyder att när det är aktiverat är det prioriterat över de andra två systemen som då kopplas bort. Detta då hot- och försvarssystemets huvudsakliga funktion är fysisk och psykisk överlevnad. Systemet skapar ångestsymtom och känslor såsom rädsla, ilska och avsky.

Våra 3 olika motivationssystem hjälper oss balansera våra behov
Våra 3 olika motivationssystem hjälper oss balansera mellan våra behov

2 Det belönings- och resurssökande drifts- och spänningssökande systemet för att stimulera hjärnan och positiva känslor som vägleder, motiverar och uppmuntrar oss att söka efter resurser som kan berika och förbättra våra liv. Detta sker genom känslor såsom nyfikenhet, intresse och upphetsning/exaltering, den starkaste formen av grundkänslan glädje.

3 Det lugnande, nöjdhets- och trygghetssystemet som ger lugn och harmoni, vilket hjälper till att skapa förutsättningar för återhämtning, samla nya krafter och återställa vår inre balans. Systemet bidrar med känslor och stämningar såsom glädje, harmoni, tillfredsställelse och frid.

Lär dig mer om hur du kan förstå och hantera dina 9 känslor

Du kan läsa mer om dessa känslor och Tomkins arbete på: http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/nine-affects-present-at-birth-combine-to-form-emotion-mood-and-personality/

Lär dig mer om hur du kan höra och identifiera dina 9 medfödda känslor genom medveten närvaro: https: //www.jennyrapp.se/3-ovningar-i-medveten-narvaro/

Mer om hur du kan förstå och påverka dina känslor finns i kursen om hur du kan bli bättre på att lyssna på dig själv och dina känslor, centrala delar för att även stärka din självkänsla, se länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/hsp-folj-ditt-inre-hantera-kanslor-tankar-behov/

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statliga finansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford University: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Vad tycker du?

Jag vill gärna höra dina kommentarer och frågor om känslor i kommentarsfältet nedanför:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *