Om mig

Jag arbetar dagligen som psykolog i centrala Malmö med människor som har problem med sitt mående eller vill utvecklas. Många har olika typer och grader av psykisk ohälsa. Andra vill framförallt utveckla sig själva, öka sin självkänsla, förbättra sina relationer och få ny inspiration och stöd i att skapa bestående förändringar.

Du kan börja din viktigaste investering –
Den i dig själv, redan idag!


Min filosofi

Jag utgår från att svaren kommer inifrån dig. Du kan börja leva utifrån dina värderingar, mål och drömmar genom att hitta din balans mellan 4 poler:


Om du tänker för länge på nästa steg

kommer du att tillbringa livet på ett ben.

Kinesiskt ordspråk

Min väg

 Min professionella utvecklingsprocess

Jag utbildade mig ursprungligen till ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, bland annat med inriktning på finansiell analys, organisation och ledarskap.

Jag upplevde redan på mitt första jobb som managementkonsult hos McKinsey & Company betydelsen av att förstå människan och människans natur för att utveckla effektiva, motiverande, välfungerande och välmående arbetsplatser.

Med tiden blev kopplingen mellan psykisk hälsa, välmående och prestationer ett allt viktigare fokusområde för mig, vilket gjorde att jag år 2001 så sakteliga började växla spår till psykologin. Jag har nu mer än 25 års praktisk erfarenhet inom psykologi och motsvarande 10 års heltidsstudier i psykologi. Jag har forskat inom medveten närvaro – den svenska översättningen av mindfulness, avslappning, känslor, stress och utmattning. Samtidigt har jag även deltagit i flera statligt finansierade forskningsprojekt inom ångest och depression. 

Jag har genom hela mitt yrkesverksamma liv fokuserat på att försöka förstå det mänskliga psyket: Vad vi behöver för att må bra och hur vi kan påverka vårt mående. Detta är komplicerat och kräver många olika perspektiv. Därför har jag valt att utbilda mig inom samtliga behandlingsinriktningar som Socialstyrelsen godkänt för behandling inom vården: Kognitiv beteendeterapi, KBT, psykodynamisk terapi, PDT och interpersonell terapi, IPT. Läs mer om dessa terapi-inriktningar under flliken Om terapi.

Jag är en legitimerad psykolog med utbildning inom psykologins båda huvudinriktningar: kognitiv beteendeterapi, KBT och psykodynamisk terapi, PDT. Jag är även en legitimerad psykoterapeut i PDT samt klinisk specialistpsykolog inom behandling med inriktningarna KBT och interpersonell terapi, IPT. 

Min vision

Jag vill bidra till att sprida kunskap, verktyg och tekniker för hur man tar hand om sitt mående och lever ett liv utifrån sina inre värderingar, drömmar och behov.

Jag tror på att alla kan uppnå förbättrat mående genom att utgå från sin unika livssituation.

Detta har visat sig gång på gång vara möjligt, vilket jag sett genom många års erfarenhet från psykiatrin. Det gäller även behandling av olika svårighetsgrader av stress, trauma, ångest och depression.

Jag är också mycket intresserad av nya behandlingsmetoder och har  forskat i hälsoeffekter av medveten närvaro, avslappningsövningar samt förbättrad förståelse av tankar och känslor.

Just nu är jag särskilt intresserad av stress och känslors betydelse för hälsan, mer specifikt hur man genom att öka sin förståelse av stress och sina känslor kan öka sitt välmående och minska obehag.

Psykolog & Ekonom

Jag har alltid varit intresserad av mänsklig utveckling, framförallt vad som påverkar hälsa och ohälsa.

Som civilekonom med kopplingar till näringslivet i både Sverige och Danmark har jag i över 20 år arbetat med organisations- och ledarutveckling hos några av Nordens största företag.

Jag har bland annat arbetat med coachning, karriärplaner, problemanalys, handlingsplaner, strategier, processledning och utbildning, ofta med målet att även stärka samarbetsrelationer mellan medarbetare och chefer.

Jag arbetar även idag med coachning och utveckling av entreprenörer och chefer på olika nivåer.

Fördelningen av innehållet i mina terapier utifrån behov:
Kognitiv beteendeterapi, KBT 70%
Psykodynamisk terapi 80%
Interpersonell terapi, IPT 40%

Min erfarenhet i siffror:

0 +

Antal utbildningsår

0 +

Härliga klienter

0 +

Terapier & utvecklingsprocesser

0 +

Samtalstimmar

Ett urval av mina terapi-inriktningar:

Ja visst gör det ont

Ja visst gör det ont när knoppar brister.

Varför skulle annars våren tveka?

Varför skulle all vår heta längtan

bindas i det frusna bitterbleka?

Höljet var ju knoppen hela vintern.

Vad är det för nytt, som tär och spränger?

Ja visst gör det ont när knoppar brister,

ont för det som växer

och det som stänger.

 

Ja nog är det svårt när droppar faller.

Skälvande av ängslan tungt de hänger,

klamrar sig vid kvisten, sväller, glider –

tyngden drar dem neråt, hur de klänger.

Svårt att vara oviss, rädd och delad,

svårt att känna djupet dra och kalla,

ändå sitta kvar och bara darra –

svårt att vilja stanna

och vilja falla.

 

Då, när det är värst och inget hjälper,

Brister som i jubel trädets knoppar.

Då, när ingen rädsla längre håller,

faller i ett glitter kvistens droppar

glömmer att de skrämdes av det nya

glömmer att de ängslades för färden –

känner en sekund sin största trygghet,

vilar i den tillit

som skapar världen.

 

Ur diktsamlingen För trädets skull av Karin Boye