Kurser:

Du hittar många effektiva verktyg och övningar i mina kurser:

Kurserna finns på hemsidan https://jennyrappblifri.se där det även finns en gratis blogg för personlig utveckling.

Sociala medier:

Löpande ny inspiration på Instagram @jennyrappblifri och Facebook @Jenny Rapp (jenny.rapp.blifri)

Böcker:

Broberg et al (2008). Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin

Carlbring et al (2012) Ingen Panik – Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med KBT

Jönsson (1999). Tio tankar om tid

Kåver (2009). Himmel, helvete och allt däremellan: Om känslor

Kåver (2007). Att leva ett liv, inte vinna ett krig: Om acceptans

Rydén & P. Wallroth (2008). Mentalisering: Att leka med verkligheten

Sjödin (2013). Det händer när du vilar

Schenström. (2007). Mindfulness i vardagen: Vägar till medveten närvaro

Wennerberg (2010). Vi är våra relationer: Om anknytning, trauma och dissociation