Hur du blir fri från utmattning i 3 faser
Hur du blir fri från utmattningens 3 faser

Denna artikel Hur du blir fri från utmattning handlar om de 3 faser som du behöver förstå och ta dig igenom för att snabbast möjligt återhämta dig från utmattning och utbrändhet.

Innehållet i denna artikel Hur du blir fri från utmattning

Denna artikel handlar om följande områden:

Utmattningens 3 faser

Fas 1: Skade-insikt

Fas 2: Utplaning

Fas 3: Tillfrisknande

Mer information om hur du blir fri från utmattning

Utmattningens 3 faser

Genom mitt mångåriga och dagliga arbete med utmattade patienter har jag kunnat urskilja 3 faser som alla utmattade måste gå igenom för att läka utmattning snabbast möjligt.

Här följer en kort beskrivning av de tre faserna i läkningsprocessen:

Fas 1 Skade-insikt – att bryta den nedåtgående ohälsospiralen: Denna fas innebär att man går från förnekande angående omfattningen av ens problem. Det innebär ibland att man även behöver överge tron på att man har andra huvuddiagnoser eftersom utmattade ofta får felaktiga depressions- och ångestdiagnoser av läkare och psykologer.

Det är vanligt att få fel diagnos då dessa diagnoser delvis har samma symtom, även om grundorsakerna skiljer sig radikalt åt. Utmattade och stressade får därför höga poäng på depressions- och ångest-frågeformulär utan att det är huvudproblemen. Därför kräver de olika diagnoserna olika typer av behandling för att minska symtomen snabbast möjligt.

Man behöver även utveckla skade-insikt. Skade-insikt innebär att man förstår att utmattning är en stressutlöst belastningsskada som har en viss läkningstid, precis som andra skador som ett brutet ben. Läkningsprocessen kan inte påskyndas men istället försenas av under- eller överaktivitet.

De 3 faserna innebär pendlande mående och kräver stora beteendeförändringar för att gradvist tillfriskna
De 3 faserna innebär pendlande mående och kräver stora beteendeförändringar för att gradvist tillfriskna

Fas 2 Utplaning – att hantera den skakiga vägen tillbaka: Denna fas når man när man bromsat upp försämringen så att kroppen fysiologiskt börjat läka i cellerna, vilket innebär allt fler och längre stunder, till och med dagar, med färre symtom och mer ork.

Fas 3 Tillfrisknande – att anpassa vardagen i det nya livet för att motverka återfall: I denna fas har man även gjort upp med de underliggande drivkrafterna både utom och inom sig som bidrog till överbelastningsskadan, såsom arbetssituationen, perfektionism och kontrollbehov. Man har även lagt om sina vanor långsiktigt. På grund av detta märker man stegvisa förbättringar och har sannolikt börjat arbetsträna, om än försiktigt.

Många med utmattningsproblem som kommer till mig inser att de kan ha ett stressproblem, men har svårt att inse allvaret och konsekvenserna av detta. De signalerar ofta attityden:

”Det är ingenting allvarligt fel i mitt liv. Ge mig bara några snabba lösningar – ett par råd och några verktyg – så är jag snabbt tillbaka på samma bana och vidare igen”

De flesta utmattade har en orealistisk syn på var de befinner sig bland läkningsfaserna och hur snabbt de kan återhämta sig

Detta illustreras i bilden av den gula, illusoriska förväntan många utmattade har:

Men detta kommer inte att ske eftersom det inte finns något trollspö. Om stress-skadorna blivit så allvarliga att de lett till utmattningssymtom behöver hjärnan och kroppen tid att läka och reparera sig själva.

Som kan ses i min illustration så gäller det för utmattning som för alla andra skador att det finns en kortast möjlig läkningstid, ofta ungefär ett år men upp till tre år.

Det sker en gradvis återhämtning och många bakslag på grund av fortsatt överaktivitet tillsammans med otillräcklig vila. Samma faktorer som fysiologiskt var de främsta orsakerna till utmattningen tillför nya stress-belastningar på kropp och hjärna tills man i utmattat tillstånd klarat av att lära om och gå emot sina invanda rutiner och preferenser.

Jag beskriver utförligt hur du snabbast möjligt kan återhämta dig från utmattning och de beteendeförändringar som måste till för att bli bra i kursen Bli fri från utmattning & få nya krafter, se länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/utmattning-bli-fri-fran-utmattning-fa-nya-krafter/

Jag har även utvecklat en kurs i stresshantering Bli fri från stress för dig som är stressad, men som ännu inte upplever de kraftiga fysiska symptom som utmärker utmattning. Mer information om kursen i stresshantering finns på länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/

Informationen finns även i den kommande handboken i stresshantering under år 2021: Bli fri från stress. Du kan förhandsboka den kommande boken Bli fri från stress till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se

Längre fram kommer även en bok i hur man snabbast möjligt kan återhämta sig från utmattning.

Mer information om hur du blir fri från utmattning

Du kan läsa mer om stresshantering i artikeln Hur du blir fri från stress, se länken https://www.jennyrapp.se/hur-du-blir-fri-fran-stress/

Jag har även samlat viktiga sunda vanor i artikeln Stärk dig genom 10 sunda vanor, se länken https://www.jennyrapp.se/stark-dig-genom-10-sunda-vanor/

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statliga finansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford University: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Vad tycker du?

Jag vill gärna höra dina kommentarer, frågor, tips, hur du upplever denna artikel och utmattningens 3 faser i kommentarsfältet nedanför:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *