Målet med det första samtalet är att vi ska lära känna varandra. Du får veta hur jag arbetar och  jag behöver få en förståelse för vad du vill ha hjälp med. Det är inte alltid att man vet detta själv. Det räcker med att beskriva hur man mår. Till hjälp har jag då både frågor och olika självskattningsformulär. Dessa används även under och efter behandlingen för att dokumentera de förbättringar som uppnåtts.

Alla är unika! 

Jag har tydligt sett genom de tusentals patienter jag träffat att det är mycket viktigt att identifiera huvudorsaken bakom sitt problem och få rätt diagnos för att få rätt fokus och övningar som snabbt kan minska lidande och öka livskvaliteten.

Jag arbetar även i nära samarbete med psykiatriska mottagningar och vårdcentralläkare i de fall där medicinskt ställningstagande och medicinering kan behövas.