Hur du blir fri från stress
Hur du blir fri från stress

Denna artikel Hur du blir fri från stress handlar om de 3 viktiga byggstenarna som man behöver ha koll på i sitt liv för att hantera stressiga perioder utan att kropp och psyke tar skada.

Innehållet i denna artikel Hur du blir fri från stress

Denna artikel går igenom vad stress är och de 3 byggstenarna i stresshantering som jag har identifierat genom åren i mitt arbete med stressade och utmattade patienter:

  • Vad är bra med stress
  • Varför är stress ibland bra?
  • Skillnaden mellan sund och osund stress
  • Principer för stresshantering
  • Sunda rutiner för stresshantering
  • De 3 byggstenarna i stresshantering

Vad är bra med stress?

Kroppen behöver stress för att fungera optimalt, för att prestera och lösa problem, men också för överlevnad genom att snabbt kunna sätta oss och andra i säkerhet. 

Det sympatiska nervsystemet, den ena delen av det autonoma nervsystemet, är den del som är huvudansvarig för att varva upp kroppen. Av denna anledning kallas det sympatiska nervsystemet även ibland för kamp-flykt-systemet. 

Det sympatiska nervsystemet hjälper oss alltså både att komma upp ur sängen på morgonen men också att snabbt ta oss ur livsfarliga situationer. Stress upp till en viss nivå kan även förbättra vår prestation och kreativitet. 

Varför är stress ibland bra?

En optimal mängd stress är viktig av många orsaker för vårt dagliga liv. Bland annat hjälper stress oss med att: 

– Skärpa våra sinnen

Stress kan bäde vara lustfyllt och hjälper oss nå våra mål
Stress kan bäde vara lustfyllt och hjälper oss nå våra mål

– Pressar oss att välja stimuli och blockerar bakgrundslarm

– Styr vår motivation och fokuserar vår energi

– Ökar vår alerthet och problemlösningsförmåga

– Förbättrar vår produktivitet och kreativitet

– Förbereder kroppen för aktivitet och reaktioner både psykiskt och fysiskt

Skillnaden mellan sund och osund stress

När är då stress sund respektive osund? Här finns det individuella skillnader.  Vi är olika stresståliga och påverkas olika av stressande situationer utifrån arv, erfarenheter och antalet stresskällor som vi har runt oss och hur länge de varat. 

För att stressen ska vara sund ska vi uppleva följande:

– Ett välmående – att livet flyter och vi har lust att prestera det känns bra att prestera, vi får ihop att göra våra dagliga aktiviteter

Dagliga avslappnade pauser gärna i naturen ger sund balans i livet

– Inte gör konstiga slarvfel eller upplever försämrat minne, sömn eller koncentrationsförmåga

– Kan koppla bort från stresskällan och få en mental paus 

– Kan koppla bort tankar på stressområdet på fritiden 

– Att sömnen inte är försämrad en längre tid och återgår till det normala så snart pressen upphört

Principer för stresshantering

Utifrån många års arbete tillsammans med inspirerande och kloka patienter har jag utvecklat en metod med innehåll och övningar som visat sig vara effektiv för att bryta stressande livsmönster. 

Metoden innehåller flera delar:

1 Först behöver du förstå utgångspunkten:

– Vad är stress och skillnaden mellan sund och osund stress

– Vilka är dina unika omständigheter:

  • hur stressad
  • på vilket sätt stressad
  • varför stressad: hur började det, vad gör det svårt för dig att bryta mönster?

2 Därefter behöver du utveckla strategier för att bryta stress-spiralen både i stunden och de stressande vardagsmönster du skapat i dina tankar och dina beteenden

3 Till sist behöver du implementera nya sunda vardagsrutiner och göra förändringar i vardagen för att nå dina livsmål och samtidigt minska risken att få liknande stressrelaterade problem igen

Mer om hur du gör detta finns i kursen om stresshantering Bli fri från stress, se länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/ eller förhandboka ditt exemplar av den kommande boken under detta år 2021 Bli fri från stress till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se

Sunda rutiner för stresshantering

Risken att stress skadar kropp och hjärna minskar om vi har sunda och balanserande rutiner:

1 Har bra sömnvanor och får tillräckligt med sömn

Naturen och dess ljud har i studier visat sig minska stress bäst

2 Tar regelbundna pauser både under dagen och över veckan

3 Motionerar, framförallt vardagsmotion som t.ex. att gå eller cykla till jobbet

4 Vistas ute i naturen

5 Skriver och pratar med vänner regelbundet, vilket ger oss bekräftelse, perspektiv på situationer och får granskat prioriteringar angående vad som är viktigt i livet

6 Ägnar oss regelbundet åt lustfyllda, avslappnande meditativa aktiviteter såsom mindfulness/medveten närvaro – se mer i artikeln 3 övningar i medveten närvaro, se länken https://www.jennyrapp.se/3-ovningar-i-medveten-narvaro/, yoga, läsning, hobbies, hemma-spa

7 Styr användandet av teknik och sociala medier

Men detta är det många som redan vet. Många av alla de patienter som kommer till mig på remiss från läkare för allvarligare stressproblematik har redan denna information.

Hur kan det komma sig att stress och stressrelaterade sjukdomar ökar när detta är allmänt tillgänglig information? Bland annat för att förändringar är svårt, vanor är envisa, stressade personer ses som flitiga = duktiga och det finns även positiva effekter av stress – det kan kännas skönt att få mycket gjort.

De 3 byggstenarna i stresshantering

Genom att använda modern stressforskning och många års arbete med stressade och utmattade patienter har jag kunnat identifiera 3 viktiga byggstenar i framgångsrik stresshantering. Att arbeta med dessa har hjälpt mina klienter att skapa en sundare balans mellan aktivitet, prestation och återhämtning, vilket även ökat upplevd harmoni och livstillfredställelse. Detta arbete har även minskat deras ångest och förbättrat deras upplevelse av sina nära relationer.

All denna kunskap har jag nu sammanfattat både i kursen för stresshantering: https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/och den kommande handboken i stresshantering: Bli fri från stress under år 2021.

De 3 byggstenarna är:

De 3 byggstenarna i stress hjälper dig hantera vardagens stress
De 3 byggstenarna i stress hjälper dig hantera vardagens stress

1. Anpassa dina två inre stressnivåer: Lär dig den viktiga stress-skalan och de speciella strategierna för att minska existerande stress, läka eventuella stress-skador och minska risken att du tillför ny, skadlig stress

2 Hantera dina stresskällor och stressfällor: Identifiera vad som drev och driver på dina två stressnivåer och använd effektiva strategier för hur du kan att hantera dessa

3. Använd specifika sunda rutiner: Inför stresshanteringsrutiner och strategier i vardagen för att säkra en sund energinivå och tillräcklig återhämtning i vardagen

Hur du får in dessa 3 byggstenar i ditt liv handlar kursen Stresshantering: Bli fri från stress om. Mer information om kursen i stresshantering finns på länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/

Informationen finns även i den kommande handboken i stresshantering under år 2021: Bli fri från stress. Du kan förhandsboka den till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se

Mer information om hur du blir fri från stress

Du kan läsa mer om sunda vanor i artikeln Stärk dig genom 10 sunda vanor, se länken https://www.jennyrapp.se/stark-dig-genom-10-sunda-vanor/

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statliga finansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford universitet: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Vad tycker du?

Jag vill gärna höra dina kommentarer, frågor, tips och hur du upplever denna artikel och de 3 byggstenarna i stresshantering i kommentarsfältet nedanför:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *