Hur du blir fri från stress
Hur du blir fri från stress

Denna artikel Hur du blir fri från stress handlar om de 3 viktiga byggstenarna som man behöver ha koll på i sitt liv för att hantera stressiga perioder för att kropp och psyke inte ska ta skada.

Innehållet i denna artikel Hur du blir fri från stress

Denna artikel går igenom vad stress är och de 3 byggstenarna i stresshantering som jag har identifierat genom mitt över 10 år långa arbete med stressade och utmattade patienter. Artikeln täcker följande områden:

  • Vad är stress?
  • Vilka är fördelarna med stress?
  • Skillnaden mellan sund och osund stress
  • Principer för stresshantering
  • Sunda rutiner för stresshantering
  • De 3 byggstenarna i stresshantering

Vad är stress?

Det sympatiska nervsystemet, den ena delen av det autonoma nervsystemet, är den del som är huvudansvarig för att varva upp kroppen. Hög aktivering av detta system upplevs som stress. Stressen märks i kroppen bland annat genom ökad puls och blodgenomströmning, kortare andning och spända muskler. Av denna anledning kallas det sympatiska nervsystemet även ibland för kamp-flykt-systemet när det är maximalt aktiverat. Då är det ofta svårt att tänka klart och långsiktigt.

Kroppen behöver stress för att fungera optimalt, för att prestera och lösa problem, men också för överlevnad genom att snabbt kunna sätta oss och andra i säkerhet när vi upplever hotfulla situationer.

Det sympatiska nervsystemet hjälper oss alltså både att komma upp ur sängen på morgonen, men också att snabbt ta oss ur livsfarliga situationer. Stress upp till en viss nivå kan även förbättra våra prestationer och vår kreativitet. 

Vilka är fördelarna med stress?

En lagom mängd stress är viktigt av många skäl i vårt dagliga liv. Bland annat hjälper stress oss med att: 

– Skärpa våra sinnen

Stress kan bäde vara lustfyllt och hjälper oss nå våra mål
Stress kan både vara lustfyllt och hjälper oss nå våra mål

– Pressar oss att välja vad vi ska fokusera på och blockerar bakgrundslarm

– Styr vår motivation och fokuserar vår energi

– Ökar vår alerthet och problemlösningsförmåga

– Förbättrar vår produktivitet och kreativitet

– Förbereder kroppen för aktivitet och reaktioner både psykiskt och fysiskt

Skillnaden mellan sund och osund stress

När är då stress sund respektive osund? Här finns det individuella skillnader.  Vi är olika stresståliga och påverkas olika av stressande situationer. Detta beror bland annat på vårt arv, våra erfarenheter, antalet stresskällor som vi har runt oss och hur länge stresskällorna varat. 

För att stressen ska vara sund ska vi uppleva följande:

– Ett välmående – att livet flyter och vi har lust att prestera, det känns bra att prestera och vi får ihop våra dagliga aktiviteter

Dagliga avslappnade pauser gärna i naturen ger sund balans i livet

– Vi gör inte konstiga slarvfel eller upplever försämrat minne, sömn eller koncentrationsförmåga

– Vi kan koppla bort från stresskällan och ta en mental paus 

– Vi kan koppla bort tankar på stressområdet på fritiden 

– Vi upplever inte att sömnen är försämrad en längre tid, utan sömnen återgår till det normala så snart pressen upphört

Principer för stresshantering

Utifrån över 10 års arbete tillsammans med inspirerande och kloka patienter har jag utvecklat en metod med innehåll och övningar som visat sig vara mycket effektiv för att bryta stressande livsmönster. 

Metoden innehåller flera delar:

1 Först behöver du förstå utgångspunkten:

– Vad är stress och skillnaden mellan sund och osund stress

– Vilka är dina unika omständigheter:

  • hur stressad
  • på vilket sätt stressad
  • varför stressad: hur började det, vad gör det svårt för dig att bryta dina mönster?

2 Därefter behöver du utveckla strategier för att bryta stress-spiralen både i stunden och de stressande vardagsmönster du skapat i dina tankar och dina beteenden

3 Till sist behöver du implementera nya sunda vardagsrutiner och göra förändringar i vardagen för att nå dina livsmål och samtidigt minska risken att få liknande stressrelaterade problem igen

Mer om hur du gör detta finns i kursen om stresshantering Bli fri från stress, se länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/ eller förhandsboka ditt exemplar av den kommande boken under detta år 2021 Bli fri från stress till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se

Sunda rutiner för stresshantering

Risken att stress skadar kroppen och hjärnan minskar om vi har sunda och balanserande rutiner:

1 Har bra sömnvanor och får tillräckligt med sömn

Naturen och dess ljud har i studier visat sig minska stress bäst

2 Tar regelbundna pauser både under dagen och över veckan

3 Motionerar regelbundet, framförallt vardagsmotion som t.ex. att gå eller cykla till jobbet och skolan

4 Vistas ute i naturen

5 Skriver och pratar med vänner regelbundet, vilket ger oss bekräftelse och perspektiv på situationer och våra prioriteringar angående vad som är viktigt i livet

6 Ägnar oss regelbundet åt lustfyllda, avslappnande meditativa aktiviteter såsom mindfulness/medveten närvaro – se mer i artikeln 3 övningar i medveten närvaro, se länken https://www.jennyrapp.se/3-ovningar-i-medveten-narvaro/, yoga, läsning, hobbys, hemma-spa, stillsamt trädgårdsarbete och pyssel

7 Styr användandet av mobil, paddor och datorer, framförallt vad gäller sociala medier, spelande och annan underhållning

Men detta är det många som redan vet. Många av alla de patienter som kommer till mig på remiss från läkare för allvarligare stressproblematik har redan denna information.

Hur kan det komma sig att stress och stressrelaterade sjukdomar ökar när detta är allmänt tillgänglig information?

Bland annat för att förändringar är svåra att genomföra, vanor är envisa, stressade personer får beröm, är efterfrågade och ses som flitiga = duktiga. Det finns även positiva effekter av stress – det kan kännas skönt att få mycket gjort och man blir mer nöjd med sig själv.

De 3 byggstenarna i stresshantering

Genom att använda modern stressforskning och över 10 års arbete med stressade och utmattade patienter har jag kunnat identifiera 3 viktiga byggstenar i framgångsrik stresshantering. Att arbeta med dessa har hjälpt mina klienter att skapa en sundare balans mellan aktivitet, prestation och återhämtning, vilket även ökat upplevd harmoni och livstillfredställelse. Detta arbete har även minskat deras ångest och förbättrat deras upplevelse av sina nära relationer.

All denna kunskap har jag nu sammanfattat både i kursen för stresshantering: https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/och den kommande handboken i stresshantering: Bli fri från stress under år 2021.

De 3 byggstenarna är:

De 3 byggstenarna i stress hjälper dig hantera vardagens stress
De 3 byggstenarna i stress hjälper dig hantera vardagens stress

1. Anpassa dina två inre stressnivåer: Lär dig den viktiga stress-skalan och de speciella strategierna för att minska upplevd stress i stunden, läka eventuella stress-skador och minska risken att du tillför ny, skadlig stress

2 Hantera dina stresskällor och stressfällor: Identifiera vad som drev och driver på dina två stressnivåer och använd effektiva strategier för hur du kan hantera dessa

3. Använd specifika sunda rutiner: Inför stresshanteringsrutiner och strategier i vardagen för att säkra en sund energinivå och tillräcklig återhämtning medans livet flyter på

Hur du får in dessa 3 byggstenar i ditt liv handlar kursen Stresshantering: Bli fri från stress om. Mer information om kursen i stresshantering finns på länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/stresshantering-bli-fri-fran-stress/

Informationen finns även i den kommande handboken i stresshantering under år 2021: Bli fri från stress. Du kan förhandsboka den till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se

Mer information om hur du blir fri från stress

Du kan läsa mer om sunda vanor i artikeln Stärk dig genom 10 sunda vanor, se länken https://www.jennyrapp.se/stark-dig-genom-10-sunda-vanor/

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statliga finansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford University: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Vad tycker du?

Jag vill gärna höra dina kommentarer, frågor, tips och hur du upplever denna artikel och de 3 byggstenarna i stresshantering i kommentarsfältet nedanför:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *