Detta inlägg “Bättre självkänsla: Steg 3 – Identifiera beteenden som speglar dina livsmål” fortsätter med hur du kan öka din självkänsla genom att uppnå dina mål och förbättra ditt liv.

Bättre självkänsla: Steg 3 – Identifiera beteenden som speglar dina livsmål

Steg 1 handlar om att betygsätta din livstillfredsställelse och dina ambitioner inom tio viktiga livsområden kopplade till välbefinnande.

Steg 2 handlar om att därefter välja ut dina 2-3 prioriterade livsområden.

Steg 3 handlar om att identifiera önskade personliga kvaliteter och förväntningar. Detta inkluderar hur du skulle vara och bete dig om du redan nu skulle leva ditt önskade liv med avseende på dina 2-3 prioriterade områden.

Istället för bättre sömn som i den problemfokuserade målsättningen i tidigare inlägg, kan dina prioriterade livsområden vara fysisk och mental hälsa. Det relaterade önskade tillstånden kan då vara att leva ett harmoniskt och balanserat liv med avseende på arbete, fritid, nöjen och avkoppling, med goda sömnrutiner och utan återkommande stressymtom som påverkar din sömnkvalitet mer än vid särskilda tillfällen.

Mer om följande steg i nästa inlägg.

Mer om hur du kan stärka din självkänsla finns på gratisbloggen eller kursen Stärk din självkänsla och utveckla din inre trygghet på https://jennyrappblifri.se

Mer information:

Maila dina frågor på jennyrapp@jennyrapp.se

Hitta mer inspiration om hur du blir fri med psykologi på bloggen: https://www.jennyrappblifri.se/blogg/ 

på Instagram: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/

Temabibliotek på den engelska bloggen https://www.jennyrapp.com/

Kurser i personlig utveckling på https://jennyrappblifri.se:

Stärk din självkänsla & utveckla din inre trygghet

Bli fri från stress

Bli fri från utmattning & få nya krafter

HSP: Följ ditt inre – Hantera känslor, tankar & behov

Personlig utveckling: Bli fri med kraftfulla insikter i psykologi

Relationer & inre styrka: Skapa livsbalans & nå din potential

Se även dessa användarvänliga medicinska forskningsdatabaser:

Världens största statsfinansierade medicinska bibliotek: www.nlm.nih.gov

Johns Hopkins University: www.hopkinsmedicine.org

Harvard University: www.health.harvard.edu

Oxford universitet: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/

Bättre självkänsla: Steg 3 - Identifiera beteenden som speglar dina livsmål
Bättre självkänsla: Steg 3 – Identifiera beteenden som speglar dina livsmål

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *